Home Knowledge William Fry Cúinne na Gaeilge

William Fry Cúinne na Gaeilge

 

“Ní hé Béarla (amháin) teanga na Cúirte seo”. High Court rules that the State has a duty to make “reasonable efforts” to assign bilingual judge to a criminal trial where requested by an Irish speaking defendant. Read the full article here.

Tá ard-mheas agus cion againn ar an nGaeilge anseo i William Fry. I Márta 2018 bheartaigh muid achmhainn dlí as Gaeilge a chur ar fail agus d’fhoilsigh muid sraith físeán faoin GDPR.

Bhí áthas orainn nuair a fuair muid freagra dearfach ó mhuintir gnó agus oideachais na tíre.

Anois, teastaíonn uainn tógáil ar an méid atá bainte amach againn agus úsáid na teanga sa láthair oibre a chur chun cinn.  Ba mhaith linn léiriú do dhaoine go bhfuil  fiúntas ann an Ghaeilge a choimead beo agus a úsáid nuair is féidir i gcúrsaí tráchtála.

Chuireamar teachtaireacht amach d’fhoireann William Fry ag lorg tuairimí pearsanta faoin nGaeilge agus seo an fhreagra a fuair muid.

Beatha teanga í a labhairt.

Bainigí taithneamh as!

 

Gaeilge San Oifig

We have created a short Irish/English Corporate Jargon Glossary. We’ve translated some office sayings in the hope that you use the Irish version throughout the year.

Click here or on the image to download and share!

 

 

 

 

 

 

We have a great appreciation and respect for the Irish language in William Fry. In March 2018 we produced a series of videos as Gaeilge about the GDPR.

We were delighted to receive a positive response from both the business and education communities.

We want to build on this success and promote the use of the Irish language in the workplace. We want to demonstrate that there is value in preserving the Irish language in the business environment.

We sent out a call to all William Fry employees looking for their experiences of the Irish language and this is the response we received. 

Enjoy!

 

 

Contact us by email at [email protected]

Twitter

Follow us @WilliamFryLaw